Granulované kŕmne zmesi

15.02.2015 12:34

Od marca 2015 budú v ponuke naše kŕmne zmesi aj v granulovanej forme .
V ponuke budú nasledovné produkty:

BR 2 - Kompletná kŕmna zmes na výkrm brojlerových kurčiat - rastová od 15. dňa do 6. týždňa veku

BR 3 - Kompletná kŕmna zmes na výkrm brojlerových kurčiat - finálna na dokrm do jatočnej hmotnosti.

K 1 - Kompletná kŕmna zmes na odchov kurčiat -ľahký typ od 1. dňa do 6. týždňa veku

K 2 - Kompletná kŕmna zmes na odchov kurčiat-ľahký typ od 7. do 17. týždňa veku.

N - Kompletná kŕmna zmes pre úžitkové nosnice.( v ponuke od Januára 2015)

MR 2 - Kompletná kŕmna zmes na výkrm moriek - rastová II od 6. do 12. týždňa veku.

MR 3 - Kompletná kŕmna zmes na dokrm moriek od 13. týždňa do jatočnej hmotnosti.

VKČ 1 - Kompletná kŕmna zmes na výkrm kačíc a husí - štartérová od 1. do 21. dňa

VKČ 2 - Kompletná kŕmna zmes na výkrm kačíc a husí -finálna od 22. dňa do jatočnej hmotnosti.