Keramické misky

 
 sú vhodné pre králiky a hlodavcov.


Miska klasická
9 cm   - 1,53 €
12 cm - 2,00 €
15 cm - 2,70 €
20 cm - 3,45 €


Miska s okrajom 
 
9,5 cm   - 2,52 €
15,5 cm - 3,87 €

 

Dvojmiska
 
rezná     - 5,15 €
stieraná - 5,92 €
hnedá    - 6,34 €