Granulované kŕmne zmesi

11.09.2014 17:01

Na základe narastajúceho dopytu našich zákazníkov
na granulované krmivá ,plánujeme začať s ich výrobou
začiatkom roku 2015 :)